Jiří Hýbek

Služby

Zabývám se architekturou a implementací distribuovaných systémů a cloudových služeb.

Momentálně se naplno věnuji svému start-upu Adapptio a níže uvedené služby již nenabízím, berte je prosím pouze jako referenci mých zkušeností.

#Softwarová architektura - konzultace a poradenství

Nabízím konzultace a poradenství v oblasti architektury a návrhu aplikací, které jsou distribuované, škálovatelné a mají běžet ve vysoké dostupnosti. Pojmy jako CAP teorém, data racing, microservices či event-sourcing mi nejsou cizí. Návrhu a implementaci (tedy i vývoji) těchto aplikací se věnuji poslední 4 roky. Dále mám praktické zkušenosti s tím spojenými dev-ops činnostmi jako je CI/CD, konfigurační management, kontajnerizace a provisioning on-premise systémů a cloud-native řešení.

Za posledních 10 let jsem prošel dlouhou cestou od webových stránek, správy sítí a serverů, až po komplexní softwarová řešení. Přitom jsem se setkal s mnoha open-source projekty a napsal jsem produkční aplikace v různých programovacích a skriptovacích jazycích. Díky tomu jsem získal komplexní přehled o tom, co je v dnešní době možné a jaká řešení jsou k dispozici. A samozřejmě tyto oblasti neustále sleduji a zkouším nové technologie.

Nechci tím říci, že jsem expert na všechno. Neumím kupříkladu pracovat s MongoDB či PostgreSQL na expertní úrovni, ale vím, čeho jsou tyto technologie schopné, v jaké situaci se hodí, a jak je náročné je provozovat a pracovat s nimi.

Na produkční úrovni programuji v těchto jazycích a znám tyto frameworky:

 • JavaScript / NodeJS
 • TypeScript
 • PHP
 • React JS
 • Angular 2+

Následující pojmy, technologie a projekty mi nejsou cizí a mám s nimi přímou zkušenost:

 • Microservices
 • Pub/sub
 • CAP theorem
 • API economy
 • Circuit-breaker
 • Stateless vs. Statefull Apps
 • High-availability
 • MariaDB / MySQL
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • OrientDB
 • ElasticSearch
 • Logstash
 • Redis
 • Docker
 • Kubernetes
 • SaltStack
 • CI/CD
 • GitLab
 • Jenkins
 • RabbitMQ
 • Grafana
 • Prometheus
 • Apache / Nginx
 • HA Proxy
 • MetalLB
 • Graylog
 • Router OS
 • OpenStack
 • Python
 • Erlang / Elixir
 • TensorFlow
 • MQTT
 • Swagger
 • Unity 3D
 • A mnoho dalších…

PS: koukněte na blog – píši o tématech, se kterými se při své práci setkávám.