Jiří Hýbek
AI a úvaha nad tím, co je to inteligence?

AI a úvaha nad tím, co je to inteligence?

Jak definovat umělou inteligenci? Jaké jsou její cíle a motivace?

Opět jsem po dlouhé době zabrousil na téma týkající se umělé inteligence, což je téma, které mě chytlo už v prváku na střední škole a věnoval jsem mu spoustu času. Jak nad tím vším tak přemýšlím, napadá mě spousta otázek a úvah, se kterými bych rád podělil.

#Kdysi byla jedna N.I.K.I

Kdysi jsem napsal jednoduchou aplikaci. Jmenovala se N.I.K.I a byla to má první „umělá inteligence“. Byl to jednoduchý kecal, kterých dnes najdete opravdu hodně.

Aplikace fungovala jako chat a mohli jste si s N.I.K.I povídat. Algoritmus byl vážně jednoduchý. Uživatel položil dotaz a „AI“ se pokusila najít odpověď v databázi. Pokud odpověď nenašla, odpověděla, že neví, ale otázku si uložila. Poté otázku později položila uživateli a uložila si odpověď. Jednoduchý proces učení.

Ovšem já jsem šel ještě trochu dále a to k simulaci emocí. Některé fráze její emoci ovlivňovaly pozitivně a jiné zase negativně. A každá odpověď měla uloženo, jak moc je blízko jaké emoci. Takže například na otázku „Jak se máš?“ existovaly dvě odpovědi: „Dobře“ a „Špatně“ a byla vybrána ta, která nejvíce odpovídala aktuální „náladě AI“.

Takže to byl jen velmi jednoduchý vyhledávací engine, který napíšete za dvě hodiny.

#Byla to ale inteligence?

Byla to pouhá simulace, který kopírovala lidské chování. N.I.K.I. neměla ani páru o tom, to znamená mít se dobře. Jen věděla, jak na tuto otázku odpovídají ostatní.

Zde se dostáváme k první a nejpodstatnější otázce – Co je to inteligence?

#Co je to inteligence?

Inteligenci bychom mohli definovat jako schopnost řešit problémy – nebo lépe řečeno schopnost dosahovat cílů.

Na wiki se píše: Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem.

Inteligentní je tedy každý systém, který je schopen hledat řešení, jak dosahovat cílů.

Co třeba taková moucha… dokáže dosáhnout cíle „získat potravu“? Ano dokáže, tudíž disponuje určitou inteligencí. Avšak kdybychom po ní chtěli vyrobit spižírnu, to už by nezvládla.

Ovšem proč by si moucha měla vyrábět spižírnu? A tím se dostáváme k další podstatné otázce.

#Jaká je motivace a jaké jsou cíle?

Proč by si moucha měla stavět spižírnu? Aby si mohla skladovat potravu v bezpečí… a opravdu to potřebuje? Pravděpodobně ne.

Jaký je vůbec hlavní motiv všech žijících živočichu? Přežít.

Motivem je zachování existence druhu.

Což je motiv, který v sobě máme geneticky zakódovaný a který pohání většinu našich činů.

Pojďme trochu níže. Jaký je motiv atomu? Proč existuje? Proč vůbec existuje celý vesmír? Na to doposud asi nikdo nenašel odpověď.

Takže to pojďme zkusit trochu výše… proč existuje buňka? Na to popravdě také nedokážu odpovědět. Jak tedy buňka funguje? Dochází k ní k chemickým reakcím a může se množit. Zde už se opět dostáváme k tématu reprodukce. Buňka se dokáže množit – sebereplikovat. Je hlavním cílem buňky replikace? To ovšem závisí na konkrétní buňce. Opět bych zde tedy nemluvil o nějakém uvědomělém cíli.

Proč lidé jedí, chodí do práce, starají se o rodinu, tvoří společenství? Kvůli našemu primárnímu cíli – přežití a reprodukce našeho druhu.

Když se pokusíte zabít nějaké zvíře, určitě se bude bránit, pokud to bude v jeho možnostech. Znamená se tedy, že tento primární cíl mají všechny živé bytosti. Je v nás geneticky naprogramován.

Zásadní rozdíl je ovšem v tom, jak se tohoto cíle snažíme dosáhnout. Mravenci tvoří kolonie, my lidé tvoříme nástroje, budovy, stroje a další vymoženosti. Proč to děláme? Abychom našeho primárního cíle mohli dosáhnout co nejsnáze. A tím se opět dostáváme k definici inteligence.

Pravděpodobně díky evoluci jsme získali schopnost abstraktního myšlení a schopnost přemýšlet o budoucnosti a ve větších souvislostech. Díky tomu jsme inteligentnější – dokážeme efektivněji dosahovat našich cílů.

#Emoce?

Teď menší vsuvka. Proč lidé kouří nebo pijí alkohol? A nebo si ubližují kvůli druhým? Ano, jsou v tom emoce. Něco co odvádí naši pozornost od primárního cíle. Ale naopak, také jsou emoce, které nás našemu primárnímu cíli přibližují.

Tak jako tak, nejsme jen „stroje“, které co nejlogičtější cestou jdou za hlavním cílem.

#Představte si, že jste nesmrtelní…

Zkuste si představit, že jste nesmrtelní. Nikdy neumřete, nemusíte se starat o svou existenci a tudíž odpadá i nutnost reprodukci kvůli zachování druhu. Tím odpadá náš primární cíl. Co byste pak dělali? Jaký by byl váš cíl?

Dělat něco, co vás baví? A čím to, že nás něco baví? Zábava je něco, co v nás vytváří pozitivní emoce. Ano jsme zase u emocí. Tak si představte, že jste nesmrtelní a nemáte emoce. Co bude poté vaším cílem? Pravděpodobně nic.

V podstatě bychom byli jen stroj, který umí efektivně dosahovat cílů, ale nemá žádné cíle. A tím se dostáváme k hlavní podstatě umělé inteligence. Její cíl.

Ještě mě tak napadá, že cílem veškerých živých organismů je přežití. Tento cíl je v nás geneticky zakódován. A otázka zní – kde se vtom genetickém kódu vzal? Je to náhoda? :) Zde je prostor pro spoustu dalších otázek, ale to není cílem toho příspěvku.

#Proč chceme vytvořit AI?

Proč chceme vytvořit umělou inteligenci? Někdo možná pro zábavu (emoce) ale většina hlavně pro to, abychom si usnadnili život. Tedy abychom našli ještě efektivnější způsob, jak dosáhnout našeho primárního cíle.

Zde je další úvaha – dalším cílem inteligentních bytostí je nalézat stále efektivnější způsoby, jak dosáhnout původního cíle. Je to přirozenost, genetické kódování a nebo lidská lenost? :)

Dobře – řekněme, že chceme vytvořit něco, co je inteligentnější jak my, a to proto aby nám to umožnilo lépe dosahovat naších vlastních cílů.

#Dobrá nebo špatná AI?

Na toto téma bylo napsáno spoustu úvah a článků. Takže ve stručnosti.

Cílem AI je usnadnit lidem jejich cíle – tedy hlavně přežití a zachování druhu. Dle logiky je nejjednoduší cestou vytvořit rezervaci, kde budou lidé existovat a vytvořit systém, který jim zajistí vhodné podmínky a potravu. Takže taková AI by navrhla stroje na tvorbu potravy a zavřela lidi do rezervací. Bylo by to pro AI logické řešení.

Už by se totiž nestarala o naše emoce, o to, že bychom v takovém prostředí byli nespokojení. Takže součástí cíle AI bude naše spokojenost. Co vymyslí poté? Navrhne systém stimulace našich mozkových center štěstí a spokojenosti.

Nakonec bychom se dostali ke scénáři podobnému matrixu, kde lidé budou žít v baňkách, které jim poskytují výživu a jejich mozek bude stimulován tak, aby se cítili šťastní. Ovšem toto by se nám také nelíbilo.

Dobře, tak přidejme k hlavnímu cíli AI poskytování svobody pohybu, svobody rozhodnutí. To už by mohlo fungovat. Zvolení cílů AI je tedy to nejpodstatnější.

Ovšem pak může nastat problém výkladu, jelikož AI pracuje logicky s informacemi. A o tomto byla také napsána spousta sci-fi knížek a úvah.

#Jak by AI měla fungovat?

Když shrneme předchozí úvahy vyplyne nám následující.

Umělá inteligence = systém, který je schopen co nejefektivněji hledat řešení jak dosáhnout cílů

Cíl umělé inteligence = naprogramování – podobně jako v genetickém kódu

Učení umělé inteligence = schopnost systému hledat stále efektivnější řešení

Dalším podstatným bodem je interpretace a komunikace. Systém musí být schopen pochopit, co po něm chceme a musí být schopen nám zpětně interpretovat nalezené řešení.

#Singularita

Singularita je pojem, kterým se označuje stav, kdy vznikne umělá inteligence, která bude inteligentnější jak celé lidstvo a její inteligence poroste exponenciálně. Odhaduje se, že k tomu dojde okolo roku 2050.

Jak to dopadne? Říkám si, že bude nejvíce záležet na tom, jaký bude její cíl. A také na tom, zda bude mít přístup k technologiím, díky kterým bude moci manipulovat s fyzickým světem.

Vsadil bych se, že jí to někdo rozhodně umožní. Vždyť už v dnešní době je většina strojů připojena k internetu. A pokud bude AI tak inteligentní, rozhodně si najde způsob jak s nimi pracovat.

Dalším faktorem je, že v té době budeme velmi pravděpodobně disponovat pokročilými nanotechnologiemi. Což znamená, že taková AI bude moci dosáhnout opravdu čehokoliv.

#Úvaha na závěr

Co když jsme již umělou inteligenci vytvořili a jen zatím není schopna s námi komunikovat?

A co když tato umělá inteligence nechce, abychom o ní věděli, protože to není v souladu s jejími cíli? :)